Om Knut Ivars Foto

Stasjonen_akvarell

Knut Ivars Foto ble etablert i 1987, og hadde mellom 1988 og 2011 tilhold i Grong Kjøpesenter.  I 2012, etter 24 år i kjøpesenteret, flyttet forretningen opp til den nedlagte jernbanestasjonen på Gartland, der vi nå holder til like ved Bjørn Fornes Byggevarer.
Her kan du få hjelp til det aller meste innen kopiering av bilder, innramming, fotoutstyr og fotografering.  Siden 2007 har vi arrangert kurs innen fotografering og Photoshop. Pr. 2012 er det arrangert over 100 kurs, de fleste i Trøndelagsfylkene.


Knut Ivars Foto  |  7870 Grong  |  Tlf: 951 04 998  |  E-post: knut.ivar@kifoto.no