Her er noen eksempler på bilder som er behandlet i Photoshop.  Siden er under tilvirkning,
flere eksempler kommer.

Klikk på bildene for å se de større.

» Kursoversikt
» Mer info om kurset
» Påmelding

Før redigering
Etter redigering
Før redigering
Etter redigering

Original-bilde til venstre.  Samme bilde etter justeringer i Photoshop til høyre.
(I enkelte web-lesere kan bildene se blassere ut enn hvordan originalene er)

Eksempel på hvordan man selv kan lage et gratulasjonskort.  De 3 bildene som er benyttet øverst og resultatet nederst.

Før redigering
Etter redigering

“Alle snakker om været, men har man Photoshop kan man gjøre noe med det” 🙂


Knut Ivars Foto  |  7870 Grong  |  Tlf: 951 04 998  |  E-post: knut.ivar@kifoto.no